Avís legal

Ets en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per aquesta raó, tindràs màxima transparència i rigor sobre tot el que necessites saber sobre aquest web. Aquest web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). També compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Els serveis i/o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin 16 anys o més.

Identificador del responsable del web
Denominació social: Carlos Bartomeu Domingo
CIF/NIF: 47628072V
Correu electrònic: info@tallersberauto.com
Domicili social: C/ Montsià, 19
La seva activitat social és: Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles.

Us preocupen les vostres dades personals?
Llegiu la Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquest web no suposa, en cap manera, l’inici d’una relació comercial amb BERAUTO. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús de la web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:
La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En l’ús de la web tallersberauto.com, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de BERAUTO o de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal tallersberauto.com, o que impedís, de qualsevol forma, la utilització normal de la web.
No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són totalment fiables i que, per tant, tallersberauto.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat
Les dades personals comunicades per l’usuari a BERAUTO poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Carlos Bartomeu Domingo, assumint aquesta totes les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i tallersberauto.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes
Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Exclusió de garanties i responsable
Carlos Bartomeu Domingo no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin originar-se de:
-La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
-L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
-L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
-La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
-El proveïdor no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin derivar de l’ús il·legal o inadequat d’aquesta pàgina web.
Llei aplicable i jurisdicció
De manera general, les relacions entre Carlos Bartomeu Domingo amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Tarragona.
En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal tallersberauto.com, si us plau, dirigiu-vos a info@tallersberauto.com
L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 14/03/2024.

ca
ca
Skip to content